Druge namestitve

Druge namestitve

Druge namestitve

Druge namestitve

Druge namestitve

Povečanje števila ležišč želimo povečati s pogodbami o upravljanju stavb z večjim številom ležišč z ugodnejšo ceno od ležišč na prostem trgu. Število je odvisno od pripravljenosti ponudnikov.

Dodatna ležišča so v letu 2022/23 na voljo v Piranu: 

  • Vivantijeva ulica 1, Piran – 18 ležišč 
  • Vrtna 2, Piran – 35 ležišč 
  • Trg bratstva 4, Piran – 12 ležišč

Dodatna ležišča so v letu 2022/23 tudi v Izoli:

  • Kaki in kivi, Zadružna ulica 11, Izola – 7 ležišč
  • Sobe Argo, Drevored 1. maja 8, Izola – 11 ležišč

 Informacije o teh ležiščih so na voljo v pisarni UP ŠD na tel.št. 00386 (0) 31 713 455.

Accessibility