Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila

Študentje bodite pozorni na ključ svoje sobe in vhodnih vrat doma ter nočni red in mir med 22.00 in 8.00 uro. V domu je kajenje strogo prepovedano! Prenočevalce se prijavi z obrazcem za prijavo prenočevalca UP ŠD. Drugačne oblike prijave so neveljavne. Račune je potrebno poravnati v roku. Za čistočo in higieno ter skupno lastnino v domu, predvsem pa svoji sobi skrbi vsak sam. Izvajajo se redni pregledi čistoče o katerih ste predhodno obveščeni.

Za vsakodnevno delovanje študentskih domov in bivanje so za stanovalce neobhodni naslednji interni akti:

Accessibility