O nas

O nas

O nas

O nas

O nas

UP Študentski domovi so zavod  ustanovljen z  Odlokom  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 79, dne 19.7.2004 s spr.), po katerem se je  Visokošolsko središče v Kopru pripojilo k Univerzi na Primorskem in registriralo kot nova članica 3. januarja leta 2005.
Problem pridobitve možnosti bivanja v domu je tesno povezan z vprašanjem stanovanjske politike v državi. V tem smislu  izvajajo UP ŠD preko študentske pisarne pomembno nalogo socialnega transferja, s katerim država in univerza študentom omogočata nastanitev.Skladno z rastjo števila študentov, ki študirajo na najmlajši univerzi raste tudi število mladih raziskovalcev, bodočih pedagoških delavcev in  mednarodnih študentov, ki opravljajo del svojih študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje. Univerza poskuša ob vseh redno nastanjenih domačih študentih zagotoviti bivanje tudi tem posameznikom. Ob tem skrbi tudi za nastanitev tistih študentov, ki  v poletnih mesecih pridejo na tečaje slovenskega jezika in študentske mednarodne izmenjave.

Študentska ležišča so razporejena po vsej Primorski,  in sicer:

Študentski dom v Portorožu,
Študentski dom v Kopru,
Študentski dom Prisoje,
Dijaški in študentski dom Koper,
Dijaški dom Portorož,
Dijaški dom Izola,
Dijaški dom Nova Gorica,
Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava,
Zasebni študentski dom – Študentski dom Sidro,
Zasebni študentski dom – Zavod Sveti Hieronim.

Posteljne kapacitete izdatno zaostajajo za potrebami študija oz. študentov na UP. UP ŠD ne more v celoti izvajati svojega poslanstva tudi zaradi dejstva, da je na razpolago le 384 ležišč v študentskih domovih v Portorožu in Kopru. Osnovni cilj je povečanje števila ležišč v skladu z razvojem in potrebami UP.

Accessibility