FAQ

FAQ

FAQ

FAQ

FAQ

FAQ

RAZPIS IN PRIJAVA

Ali se moram za sprejem v dom ali k zasebnikom prijaviti na razpis?

Da, za kandidiranje za sprejem v dom ali na subvencionirana ležišča pri zasebnikih je potrebna prijava na razpis. Prijavo se lahko umakne, ne more se je pa opraviti mimo razpisa. Zato vam priporočamo, da spremljate spletno stran UP ŠD, www.sd.upr.si  (in Facebook stran), kjer bo razpis objavljen.

Kdaj se prijavim na razpis?

Razpis je običajno objavljen začetek julija za prihodnje študijsko leto, traja pa do 16. avgusta. Ob objavi načrtujemo predstavitev razpisa in podajanje odgovorov na zoom info srečanju.

Maturo bom opravljal/a v jesenskem roku. Ali vseeno oddam prošnjo za dom poleti?

Da, prijavo na razpis v vsakem primeru oddate poleti.

Vpisujem se na fakulteto, ki ni članica UP, deluje pa na primorskem. Kam se prijavim za dom?

UP ŠD vodijo pisarno za študentske domove za primorsko regijo (na podlagi pogodbe z MIZŠ). Prošnjo za sprejem v domove na celotnem območju primorske regije za vse visokošolske zavode (na primer Univerza v Novi Gorici ali UL Fakulteta za pomorstvo in promet) zato oddate v sistemu na UP Študentske domove.

V katerih primerih se prijavim na UP ŠD?

UP ŠD skrbijo za subvencionirano bivanje študentov na študentskih ležiščih v kapacitetah UP ŠD, v Dijaških domovih v Kopru, v Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici in Vipavi, v zasebnih domovih in pri zasebnikih s subvencijo po vsej Primorski ter namestitve oz. napotitve študentov. Če se želite prijaviti na navedene kapacitete, oddate prijavo na UP ŠD.

Želim si bivati v dijaškem domu – kako lahko oddam prijavnico?

Tudi v primeru želje po bivanju v dijaškem domu (oziroma dijaško-študentskem), ki omogoča nastanitev študentov, morate prijavo oddati v okviru razpisa na portal eVŠ, pri prijavi pa označite željeno.

 Katera so obvezna dokazila, ki jih moram priložiti k prošnji:

Soglasje študenta in družinskega člana ( podpis), da lahko pisarna pridobi podatke od pristojnih institucij :

Dokazila o preživnini oziroma rejnini iz preteklega leta

Dokazila o dohodkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini

Dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu, pridobljenem v tujini

Otrokov rojstni list, če želi študent živeti s svojim otrokom

Potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,

Ali se na UP ŠD prijavim tudi, če se želim nastaniti pri zasebniku, ki ne nudi subvencije ali v zasebnem študentskem domu, ki ne nudi subvencije?

Ne, v tem primeru vse urejate brez posredovanja UP ŠD. Za namestitev v zasebni študentski dom, ki se ni odločil za možnost subvencije, se dogovarjate ali prijavljate skladno s pogoji in načini, ki jih ta objavi, z zasebniki pa se navadno dogovarjate za najem brez razpisov.

Ali lahko vidim seznam zasebnikov?

Zasebniki, ki bodo uveljavljali subvencijo, se morajo prijaviti na razpis v poletnih mesecih, zato je končen seznam na voljo šele takrat. Za informativne podatke kontaktirate pisarno študentskih domov.

POGOJI IN CENE

Kdo določa kriterije za sprejem in kakšni so? 

Kriterije za sprejem v dom določa Pravilnik, ki ga objavi pristojno ministrstvo. Za sprejem so osnovni pogoji:

slovensko državljanstvo,

da niso v delovnem razmerju

status rednega  ali izrednega študenta (preverja se, ko so vpisni postopki zaključeni),

povprečni bruto dohodek na člana družine (mora biti nižji od 150 % povprečne bruto plače v RS),

stalno prebivališče mora biti oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

kandidat ni bil izključen iz doma.

Zakaj moram poročati tudi o družinskih članih v skupnem gospodinjstvu? 

En od ključnih kriterijev je  povprečni bruto dohodek na člana družine, dosežen v preteklem koledarskem letu, ki ne sme presegati 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju. Zaradi navedenega je potrebno navajanje.

Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

Starši so ločeni. Ali moram vseeno poročati o obeh? 

Odvisno od skrbništva. Če je deljeno, poročate stanje obeh staršev.

Ali lahko živim v domu v Kopru, če imam stalno prebivališče v Izoli?

Ne, ker mora biti stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija. V posebnih primerih pa lahko zaprosite za bivanje tudi, če živite bližje, če imate do najbližjega javnega prevoza najmanj 4 km, če nimate možnosti dvakratnega prevoza z javnimi sredstvi dnevno ali če živite v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Ali lahko bivam pri zasebniku s subvencijo, če imam štipendijo?

Če pri štipendiji uveljavljate dodatek za bivanje, subvencija ni možna, saj se izključujeta. Če je kapacitet pri zasebnikih dovolj (navadno jih je), lahko pri zasebniku bivate brez subvencije (to pa lahko vseeno uveljavljajo vaši sostanovalci, če so do nje upravičeni).

Ali lahko kot tuji redno vpisan študent bivam v domu?

Za tuje redno vpisane študente UP ŠD vsako leto ( v mesecu juniju) objavi ločen razpis in sprejme omejeno število študentov, ki  v domu bivajo brez subvencije.

Kakšne so cene doma?

Cene doma določa Upravni odbor UP na podlagi predloga Sveta UP, cenik je vedno objavljen na spletni strani UP ŠD.

Kolikšna je višina subvencije za dom in koliko za zasebnika?

V študijskem letu 2022/2023  je subvencija za javne domove 21,50 EUR (javni dijaški, dijaško študentski in študentski domovi) za zasebnike pa 32,00 EUR (v zasebni študentski domovi in zasebniki).

Ali UP ŠD določa ceno pri zasebnikih?

Ne, UP ŠD na višino cene pri zasebnikih in zasebnih domovih nima vpliva. UP ŠD na podlagi razpisa določi pogoje, ki jih morajo zasebniki dosegati, da lahko nudijo subvencionirano bivanje študentov, kar UP ŠD periodično tudi preverja na vzorcih pogodbenikov (teh je prek 600). Cena pri zasebnikih je po izkušnjah okoli 250 eur, od tega se odšteje subvencija. Zasebni domovi se morajo prijaviti na razpis pristojnega ministrstva, ki ugotavlja primernost za nudenje nastanitev, ne določa pa cene.

ŽIVLJENJE V DOMU

Ali imam v primeru sprejema v dom urejeno začasno prebivališče?

Da, za vse študente, ki bivajo v subvencioniranih kapacitetah, je urejena prijava začasnega prebivališča. Prijava stalnega prebivališča pa ni možna. 

Ali si lahko izbiram cimre?

Praviloma poskrbimo, da se v čimvečji možni meri izpolnijo želje glede skupnih bivanj, če je le možno (obe osebi sprejeti v dom, možnost namestitve …). Glede tovrstnih želja se dogovorite po obvestilu, da ste v dom sprejeti.

Se pri izbiri doma (namestitve) upošteva izbrana fakulteta?

Pri nameščanju v domove se skuša upoštevati uravnoteženje želja študentov in čimbolj udobno lokacijo za lažji študij. Študentje UP Turistice so nameščeni v domu v Portorožu. V Kopru se študente namešča tudi z upoštevanjem izbrane fakultete – posebno za študente UP FVZ je ugodnejši dom Prisoje, za ostale je koprski dom malenkost bližji. Za študente v Kopru je z lokacijo ugoden dijaško-študentski dom Koper, ki ga od UP PEF loči le dvorišče.

Ali bom imel/a v domu svojo kopalnico in kuhinjo?

V vseh domovih boste imeli v sobi lastno kopalnico (delite si jo samo s cimri), v domovih v Kopru in Portorožu boste imeli kuhinjo v sobi (ali apartmaju), v Prisojah pa so kuhinje skupne, vendar po ena večja (z več kuhalnimi površinami) v vsakem nadstropju, hladilnik pa boste imeli v sobi.

Ali lahko bivam v enoposteljni sobi?

V kapacitetah UP ŠD ni veliko enoposteljnih sob (samo manjše število v Portorožu) – večinoma so sobe dvoposteljne, nekaj je troposteljnih, večje pa so organizirane kot apartmaji (ločen spalno-študijski del, skupna kuhinja in kopalnica).

Ali moram perilo odnašati domov?

Ne, v domovih so urejene interne pralnice, kjer lahko z ugodnim žetonom dobite prašek in operete ter posušite perilo.

So v okolici doma na voljo parkirišča?

V domovih Prisoje in Portorožu so na voljo parkirišča za mesečni abonma, v Kopru pa parkirišč v lasti UP ni, zato je parkiranje možno le na bližnjem javnem (plačljivem) parkirišču.

Accessibility