Delovanje UP ŠD

Delovanje UP ŠD

Delovanje UP ŠD

Delovanje UP ŠD

Delovanje UP ŠD

Delovanje UP ŠD

Direktor: Viljem Tisnikar
Pravila o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov

Svet UP ŠD je najvišji organ članice. Člani trenutne sestave Sveta UP ŠD (konstitutivna seja 25. maj 2022) so:  

dr. Boštjan Frelih, predsednik, predstavnik UP
Davor Kravanja, podpredsednik, predstavnik delavcev 
prof. dr. Rok Strašek, član, predstavnik UP 
Tanja Labus, članica, predstavnica UP 
Žan Gulić, član, predstavnik študentov stanovalcev
Mandat članov traja štiri leta, razen mandata predstavnika Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD, ki traja dve leti
Poslovnik o delu Sveta UP Študentskih domov

Študentski svet stanovalcev je organ stanovalcev v UP ŠD. Člani sestave Sveta UP ŠD (konstitutivna seja 27. november 2023) so:      

Žiga Luskovec, predsednik 
Ema Kolenko, podpredsednica 
Žan Gulić 
Yllke Jashari
Katja Kolmanič 
Zarja Kozar
Matjaž Pinter

Tadej Tacer

Pravila o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov   

Pravila o delovanju 

Za vsakodnevno delovanje in bivanje so najpomembnejši naslednji interni akti: 

Pravila o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov 

Domski red  

Obrazec za prijavo prenočevalca v UP ŠD 

Pravilnik o delu higienske komisije UP ŠD 

Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti stanovalcev UP ŠD 

Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah zavoda UP ŠD 

Pravilnik o razporejanju ležišč za tuje študente Univerze na Primorskem v UP ŠD 

Pravilnik o subvencioniranju bivanja

Obvestilo o video nadzoru

Accessibility