Dodatne namestitve

Dodatne namestitve

Dodatne namestitve

Dodatne namestitve

Dodatne namestitve

Dodatne namestitve

Sob v naših domovih je žal manj kot študentk in študentov, kljub temu pa obstajajo še druge možnosti:  

1. Nastanitev v dijaško-študentskem domu;  
2. Nastanitev pri zasebniku s subvencijo;
3. Nastanitve v zasebnih študentskih domovih;  
4. Možnost namestitve na lokacijah v upravljanju UP ŠD (odvisno od ponudnika glej dodatne namestitve).  

Za prve tri opcije se prijavite prek RAZPIS 2023/24, enako kot za ležišča v študentskem domu, zadnja opcija je objavljena v primeru dogovora.  

ZASEBNIKI – SUBVENCIJE

DIJAŠKI DOMOVI

ZASEBNI ŠTUDENTSKI DOMOVI

DODATNE NAMESTITVE

Accessibility