Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo UP Študentskih domov je skrb za nastanitve in kvalitetno bivanje študentov primorskih visokošolskih zavodov, pa tudi drugih oseb, vključenih v izobraževalno-raziskovalne procese Univerze na Primorskem. Poslanstvo uresničuje z lastnimi ali najetimi kapacitetami in si prizadeva za dobrobit študentov tako z izvajanjem tržne dejavnosti za izboljšanje pogojev v lastnih kapacitetah kot z aktivnim spremljanjem kvalitete zasebnih namestitev po primerni ceni.  

Vizija

Vizija UP ŠD je usmerjena v podporo zasledovanja ciljev povečanja števila študentov, internacionalizacije UP in vključevanja v lokalno okolje ter sloni na treh ključnih ciljih: 

1. zagotovitev lastnih in najetih namestitev za 20 % vseh študentov na primorskem območju;
2. najem in upravljanje zunanjih kapacitet za redne študente, študente na mednarodni izmenjavi in gostujoče predavatelje ter profesorje; 
3. vključitev v lokalno okolje z vzpostavitvijo po ene stavbe na občino, ki bi gostujočim omogočala možnost namestitve v času obiska.
Navedeno dosega z vestnim delovanjem, spodbujanjem aktivnosti drugih deležnikov in sodelovanjem z lokalnim okoljem. 

Accessibility