INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

Vsem študentom, ki nimate označen dom za vselitev, lahko v tem trenutku ponudimo  le mesto pri zasebniku s subvencijo (na vaš e- naslov vam posredujemo kontakte zasebnikov, ki oddajajo subvencionirana ležišča).

Trenutno so vsa ležišča v javnih študentskih domovih, zasebnih študentskih domovih in  v dijaško študentskih domovih zasedena s strani študentov, ki so dosegli višje število točk od vas.

Na vselitev bodo napoteni  le študentje, ki izpolnjujejo vse pogoje (status).

Vsi študentje, ki ste napoteni v domove, boste od uprave doma prejeli obvestilo, kdaj bodo  vselitve.

V primeru sprostitve prej navedenih ležišč, boste lahko naknadno kandidirali na zgoraj omenjena ležišča, zato se lahko odločite za čakalno listo. O vaši odločitvi nas pisno obvestite na elektronski naslov dubravka.razman@upr.si , info@sd.upr.si v roku pet  dni od objave tega obvestila, sicer bomo šteli, da vas pridobitev subvencioniranega ležišča ne zanima.

Accessibility