RAZPIS 2022/23

RAZPIS 2022/23

Rok oddaje vloge za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja je 16. avgust 2022. Prošnjo nujno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo. Prošnjo za podalj

šanje bivanja vloži le tisti študent/ka, ki je v študijskem letu 2021/22  bival/a v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se ni iz le teh izselil/la in ni prekinil/la nastanitvene pogodbe.

Načinih oddaje vloge, prilog, zahtevani pogoji, ki jih morajo kandidati/ke upoštevati, so podrobno navedeni v razpisu.

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge je dosegljiva na:

Enotni kontakti center:
e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki)

Za dodatne informacije lahko pokličete v pisarno Študentskih domov Univerze na Primorskem, kjer smo vam na voljo v času uradnih ur in sicer vsak delovnik od 9.00 do 15.00 ure. Svoja vprašanja lahko kandidati pošljejo tudi na e-naslov: info@sd.upr.si ali nas pokličete na tel. 05 6117 507

RAZPIS 2022/23

Accessibility