NADOMESTNE VOLITVE

NADOMESTNE VOLITVE

Direktor UP ŠD Viljem Tisnikar razpisuje Nadomestne volitve v Študentski svet stanovalcev UP Študentski domovi (v nadaljevanju: ŠSS UP ŠD) v študijskem letu 2022/2023 ter Poziv študentom/kam h kandidiranju v ŠSS UP ŠD.                                                                                                                        

Accessibility